Bạn có thắc mắc gì không?

Tôi là một nhà phát triển phần mềm độc lập, và mặc dù các ứng dụng của tôi được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng tôi chỉ hiểu được những ngôn ngữ sau:
  • Français
  • English
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • (ein bisschen) Deutsch

Nếu bạn có thể viết được bất kỳ thứ tiếng nào trong số đó thì bạn sẽ nhận được trả lời nhanh hơn rất nhiều.

Cám ơn bạn đã hiểu.

 

mail
Santiago Lema
support@smallte.ch


twitter Để xem tin tức về các bản cập nhật, hãy vào: @smallte_ch
twitter Official facebook Page (in English!)